Szombathely, Aréna utca 4.

Jogi nyilatkozat

Kérjük az alább írtakat figyelmesen olvassa el, mivel a DLS Befektetési és Tanácsadó Kft. honlapjainak olvasójaként Önre nézve kötelezőek az itt írt feltételek.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a website-on található adatok (kiemelten az árfolyamadatok), információk és dokumentumok nem minősülnek hiteles forrásnak, a website-on közzétettek alapján a Társasággal szemben igény nem érvényesíthető, azokért a Társaság felelősséget nem vállal. Hitelesnek minősíthető információk forrása tekintetében érdeklődjön Társaságunk központi ügyfélszolgálatánál!

A website-ban foglaltak nem minősíthetők befektetésre való ösztönzésnek, befektetési tanácsadásnak, értékpapír jegyzésére, vételére, eladására vonatkozó felhívásnak, arra vonatkozó ajánlatnak még abban az esetben sem, ha valamely befektetési eszközzel kapcsolatos leírás az adott eszköz eladása/vétele mellett foglal állást. A tőkepiaci és makrogazdasági helyzet, a befektetések és azok hozamai alakulását olyan tényezők alakítják, melyre a DLS Befektetési és Tanácsadó Kft-nek nincs befolyása, a befektető által hozott döntés következményei a DLS Befektetési és Tanácsadó Kft-re nem háríthatók át.

Reklámküldés lemondásához kattintson ide

A website-ban foglaltak - teljes vagy részleges - felhasználása, többszörözése, publikálása, átdolgozása, terjesztése kizárólag a DLS Befektetési és Tanácsadó Kft. előzetes írásos engedélyével lehetséges.

Utolsó módosítás: 2010.06.27.


A megjelenített Késleltetett/Napvégi információ/Valós idejű Indexcsomag Információk tekintetében (a továbbiakban: információk) az Erste Befektetési Zrt. az alábbi tájékoztatást teszi közzé:

valamennyi szellemi alkotáshoz fűződő jog a Budapesti Értéktőzsdét és az Információszolgáltatókat illeti,

a BÉT, az információszolgáltatók, az Erste Befektetési Zrt. nem vállalnak felelősséget az információ megjelenítéséért és az információ használatából eredő károkért vagy igényekért,

az információhoz hozzáférők csak személyes céljaikra használhatják fel az Információt, azt a BÉT és az engedélye nélkül azokat sem egészben sem részben harmadik személynek nem adhatják tovább,

a BÉT felfüggesztheti vagy megszüntetheti az információszolgáltatást, ha alapos oka van azt feltételezni, hogy az információval visszaélnek vagy félrevezető módon jelenítik meg azt.

Utolsó módosítás: 2010.06.27.

Címkék: