Szombathely, Aréna utca 4.

GYIK

A gyakran ismételt kérdések menüpontban (GYIK) számos hasznos információval tudunk szolgálniÜgyfeleinknek:

Milyen elérhetőségen érhetem el Önöket?

Amennyiben Ügyfelünk,hívja bizalommal személyes üzletkötőjét, ha még nem ügyfelünk, a központi telefonszámon kollégáink készséggel fogadják hívásaikat a következő elérhetőségen:

László Balázs: +36 30 155 8161

Serman Tibor +36 30 155 8152

Bokodi Csaba +36 30 155 8146

Továbbá szeretettel várjuk irodánkban egy személyes találkozóra - előzetes időpont egyeztetés után: 9700 Szombathely, Aréna u. 4.

Hogyan lehetek Ügyfelük?

Önnek nem kell mást tennie, mint kollégáinkkal felvenni a kapcsolatot időpont,-és adategyeztetés végett, ezt követően befáradnia bármely magyarországi Erste bankfiókba, ahol aláírhatja a számla megnyitásához szükséges szerződéseket.

Hol találhatóak Magyarországon Erste fiókok?

Kérjük tekintse meg az alábbi linket:

http://www.erstebank.hu/hu/bankfiokok.html

A számlanyitást követően kivel fogom tudni tartani a kapcsolatot?

A kapcsolatot a számla megnyitása után az Ön személyes üzletkötőjével fogja tartani, aki készséggel áll az Ön rendelkezésére. Pénzkezelésre, adatmódosításra pedig az országban az összes Erste bankfiókot igénybe veheti.

Mekkora összeggel nyithatok számlát a DLS Kft-nél?

Nincs alsóbefektetési limit, ilyen előírások csak az egyes adóelőnyöket biztosítószámlákon (TBSZ, NYESZ-R érvényesülnek). Segítünk Önnek felmérni, hogy az adott jutalékok tekintetében, és intenzitás mellett mekkora összeggel éri meg Önnek befektetést elhelyezni.

Kinek lehet személyesüzletkötője?

Társaságunknál mindenÜgyfelünknek személyes Üzletkötőt biztosítunk a gyors, pontos és gördülékenyügyfélkiszolgálás érdekében.

Milyen gyakran kontaktálhatok az üzletkötőmmel?

Akár naponta többször is lehetősége van személyes üzletkötőjével beszélni.

Kaphatok elemzést?

Igen! Elemzéseinket az Erste Group elemzői biztosítják Ügyfeleinknek. Elemzéseink széleskörűek,mind részvénypiaci, mind makrogazdasági és regionális tekintetben is.

Elemzésekre regisztráció a következő oldalon lehetséges:

http://www.erstebroker.hu/hu/elemzesek.html

Online is betekintést nyerhetek befektetési számlám állásába?

Igen! Az Erste Befektetési Zrt. NetBroker szolgáltatásának köszönhetően, annak igénybevételével online is bármikor hozzá tud férni számlájához, tájékozódhat az aktuális egyenlegéről, múltbéli forgalmakról és akár megbízásokat is adhat a rendszeren keresztül.

A NetBroker rendszer a következő oldalról érhető el:

https://netbroker.erstebroker.hu/netbroker/logon.aspx

Milyen tőzsdén kereskedhetek a DLS Kft-nél?

A lehetőségek széles köre áll az Ön rendelkezésére.. Részletekért forduljon üzletkötőjéhez!

Van lehetőségem kipróbálni a hazai és a külföldi kereskedési rendszerüket, amíg még nem vagyok ügyfelük?

Igen, az Erste Befektetési Zrt. honlapján mindkét felülethez DEMO programot tud futtatni, így lehetősége van a BÉT és egyes nemzetközi kereskedési rendszerekbe is betekintést nyerni.

http://www.erstebroker.hu/hu/netbroker.html

http://www.erstebroker.hu/hu/netbroker_pro.html

http://www.erstetrader.hu/?node=48

Milyen számlaszámra utalhatok forintot a kereskedéshez?

Az Erste Befektetési Zrt. minden ügyfele számára egyedi pénzforgalmi számla használatát biztosítja.Az Ön egyedi számlaszáma számlakivonatain is és egyenlegközlőjén is szerepelni fog.

Forint átutalását az Erste Befektetési Zrt. KELER Zrt.-nél vezetett 14400018-03210105 számúszámlájára is kezdeményezheti, közleményként az Ön ügyfélnevének és a 7 jegyűszámlaszámának feltüntetésével.

Hova utalhatok devizát a kereskedéshez?

Devizát az Erste Befektetési Zrt. következő gyűjtőszámláira utalhat, közleményben az Önügyfélnevének és 7 jegyű számlaszámának feltüntetésével:

USD utalási adatok:
Bank: Erste Bank Hungary
Swift: GIBAHUHB
Kedvezményezett:Erste Befektetési Zrt.
IBAN Számlaszám: HU 74 1160 0006 0000 0000 0304 7404
Közleményben az ügyfél neve és a Befektetési Zrt-nél vezetett számlájának száma (ügyfélkód).

EUR utalási adatok:
Bank: Erste Bank Hungary
Swift: GIBAHUHB
Kedvezményezett:Erste Befektetési Zrt.
IBAN Számlaszám: HU 41 1160 0006 0000 0000 0358 4505
Közleményben az ügyfél neve és a Befektetési Zrt-nél vezetett számlájának száma (ügyfélkód).

Milyen Keler számra küldhetek értékpapírt, hogy tudok azzal kereskedni ?

Az Erste Befektetési Zrt. Keler kódja: 0035M. A belső, illetve kimenő transzfer megbízások tárgynapon való teljesítésének beadási határidejét az Erste Befektetési Zrt.külön hirdetmény útján teszi közzé. Külföldi értékpapírok transzferálásának feltételeivel kapcsolatban kérjük, keresse kollégáinkat.

Befizethetek a DLS Kft.irodájában készpénzt?

Irodánkban nem működik pénztár. Ügyfeleink készpénz ki- és befizetéseiket az ország számos pontján található Erste Bank Hungary Zrt. fiókban tehetik meg.

Mi az osztalék?

Ha valaki valamely társaságban tulajdonosi részesedéssel rendelkezik, akkor a társaság alapszabálya alapján jogosult lehet arra, hogy a társaság adott évben elért adózott eredményéből meghatározott arányban részesedjék.

Ki kaphat osztalékot a részvényei után?

Osztalékot azonügyfeleink kaphatnak, akik szükséges adataikat (adóazonosító jel, születési név,személyigazolvány száma, születési hely, idő, anyja neve, címe )hiánytalanul az Erste Befektetési Zrt. rendelkezésére bocsátják, és a KELER Zrt. által végzett tulajdonosi megfeleltetés után a kifizető társaság feléjelentésre kerülnek. Külföldiek esetében a kettős adóztatásról szólóegyezményeket is figyelembe kell venni.

Osztalék tekintetében, milyen napokat kell figyelembe venni?

E-8 nap: az utolsókereskedési nap: az osztalékfizetés esedékesség napját (E nap) megelőző 8.elszámolónapon lehet a BÉT-en utoljára osztalékszelvénnyel részvényt vásárolni.

E-7 nap: az osztalékfizetés esedékesség napját megelőző 7. elszámolónapon már csak osztalék szelvény nélkül lehet részvényt vásárolni, illetve ezen a napon már eladhatóak a korábban osztalékszelvénnyel vásárolt részvények.

E-5 nap: az osztalékfizetéssel kapcsolatos fordulónap, aki az E-5 nap végén az értékpapír tulajdonosa az jogosult az osztalékra. (Ez a részvények T+3 napos elszámolásának következménye, azaz az E-8 napon megvett értékpapír az E-5 napon lesz a vevő tulajdona).

E-nap: az osztalékfizetés napja.

Mekkora az osztalék mértéke?

Az osztalék a vállalat kifizetése a részvényesei felé, amelynek mértékéről rendszerint a közgyűlés dönt. Az osztalék után a kifizető társaság automatikusan levonja az osztalékadót, amely mértéke tőzsdére bevezetett társaságok esetében jelenleg 16%.A levont adóról év végén az adott részvénytársaság küld igazolást.

A befektetési jegyek hozamát 2011.01.01-től 16%-os kamatadó terheli, kivéve azt az eredményt, amelyet tőzsdei értékesítésükből ért el. (A befektetési jegyek tőzsdei értékesítése ellenőrzött tőkepiaci ügyletnek minősül) Az adó alapja a befektetési jegy megszerzéskori és eladáskoriárfolyamának különbsége szorozva a befektetési jegyek darabszámával, csökkentve a vásárlási és visszaváltási tranzakciós költségekkel. A 16%-os adót mint kamatadót a kifizető vonja le, vallja be és fizeti meg az adóhatóság felé. Az adóév végéig az ügyfél nyilatkozhat a befektetési szolgáltatónak, hogy az adóévben elért árfolyamnyeresége és az elszenvedett árfolyamvesztesége tekintetében úgy szeretné ezen ügyleteit minősíteni, mintha ellenőrzött tőkepiaci ügylet lenne (kamat jogcímen kapott bevételre nem vonatkozik). Ebben az esetben az adóbevallásában érvényesítheti a levont adót vagy a veszteségét –szembeállítva más ellenőrzött tőkepiaci ügyletek eredményével.

Mit kell tudni a diszkontkincstárjegyek és államkötvények adózásáról?

Az állampapírok (diszkont kincstárjegyek,államkötvények) hozamát 2011.01.01-től 16%-os kamatadó terheli,függetlenül attól, hogy értékesítésükre tőzsdén vagy tőzsdén kívül kerül sor. A 16%-os adót mint kamatadót a kifizető vonja le, vallja be és fizeti meg az adóhatóság felé. Ügyfeleinknek – amennyiben a következőkben ismeretett nyilatkozatot nem teszik meg - nem kell szerepeltetniük a bevallásukban.Az adóév végéig az ügyfél nyilatkozhat a befektetési szolgáltatónak, hogy az adóévben az állampapírok értékesítése következtében elért árfolyamnyeresége és az elszenvedett árfolyamvesztesége tekintetében úgy szeretné ezen ügyleteit minősíteni, mintha ellenőrzött tőkepiaci ügylet lenne (kamat jogcímen kapott bevételre nem vonatkozik). Ebben az esetben az adóbevallásában érvényesítheti a levont adót vagy a veszteségét – szembeállítva más ellenőrzött tőkepiaciügyletek eredményével.

Diszkontkincstárjegyek esetében az adó alapja a megszerzéskor fizetett és eladáskor kapott érték közti különbség, amennyiben ez pozitív.

Államkötvények esetében:

A fenti kamatadó terheli az államkötvények kamatfizetési napján jóváírt kamatot és az államkötvényen elértárfolyamnyereséget. Az árfolyamnyereség alapja a megszerzéskor fizetett értékés az eladáskor/lejáratkor kapott ellenérték különbsége – csökkentve a járulékos költségekkel, amennyiben ez pozitív.

Részvények után hogyan kell adózni?

A részvényekre kötött adásvételi, bizományosi ügylet ellenőrzött tőkepiaci ügyletnek minősül, ha az ügyletkötésre befektetési szolgáltatón keresztül kerül sor. Ezen ügyleteken elért árfolyamnyereséget 16%árfolyamnyereségadó terheli. Ezen ügyletek esetében a kifizető nem vonja le az adót. Ügyfeleinknek maguknak kell bevallaniuk és megfizetniük adóbevallásuk benyújtásával, az adóévet követően, a kifizető által kiállított igazolás alapján. Az adóévben realizált árfolyamnyereség csökkenthető az adóévben, vagy az azt megelőző két évben elszenvedett - még nem figyelembevett -árfolyamveszteséggel. (De csak 2006. augusztus 31. után kötött ügylet vehetőfigyelembe.) Az eredmény meghatározása során csökkentő tényezőként vehetőek figyelembe a járulékos költségek (pl.: tőzsdei bizományosi díjakkal, illetve számlavezetési díjakkal.

Gyakran vannak kérdései? Válaszolunk!

Milyen tőzsdén kereskedhetek a DLS Kft-nél?

A lehetőségek széles köre áll az Ön rendelkezésére.. Részletekért forduljon üzletkötőjéhez!

Kaphatok elemzést?

Igen! Elemzéseinket az Erste Group elemzői biztosítják Ügyfeleinknek. Elemzéseink széleskörűek,mind részvénypiaci, mind makrogazdasági és regionális tekintetben is. Elemzésekre regisztráció a következő ...

Hova utalhatok devizát a kereskedéshez?

Devizát az Erste Befektetési Zrt. következő gyűjtőszámláira utalhat, közleményben az Önügyfélnevének és 7 jegyű számlaszámának feltüntetésével: USD utalási adatok: Bank: Erste Bank Hungary Swift:

Milyen számlaszámra utalhatok forintot a kereskedéshez?

Az Erste Befektetési Zrt. minden ügyfele számára egyedi pénzforgalmi számla használatát biztosítja.Az Ön egyedi számlaszáma számlakivonatain is és egyenlegközlőjén is szerepelni fog. Forint átutalását ...