Szombathely, Aréna utca 4.

Szabályzatok, dokumentumok

MiFID   kérdőív


2007. december 1-jével hatályba lépett a befektetési vállalkozásokról ésárutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.). Ez az a jogszabály,amely – az európai uniós előírások alapján – meghatározza azokat a szabályokat,amelyek szerint a befektetési szolgáltatásokat nyújtó társaságok, így az Erste Befektetési Zrt. is és az xy Kft. is, tevékenységüket végezhetik – beleértve azügyfeleik által kötött szerződésekre és ügyletekre vonatkozó előírásokat is.

Az új szabályrendszer egységes európai előírásokon, a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2004/39/EK Irányelv (MiFID) és végrehajtási szabályain nyugszik, így ezek az előírások az Európai Unió valamennyi tagállamaira nézve kötelezőek. Fő céljai a befektetők védelme, a tőkepiaci szereplők számára a versenyhelyzet erősítése és az érintett piacok átláthatóbbá tétele.

Üzletszabályzat

 Az Erste Befektetési Zrt. által alkalmazott hatályban lévő üzletszabályzat és mellékletei.

Hatályos Üzletszabályzat megtekintése


Üzletszabályzatunk mellékletei

1. számúmelléklet: A Társaság általános ügynökei

2. számúmelléklet: Az Erste Befektetési Zrt. által kiszervezett tevékenységek köre és a kiszervezett tevékenységek végzői

3. számúmelléklet: Az Erste Befektetési Zrt. által alkalmazott szerződésminták

4. számúmelléklet: KHR-rel kapcsolatos tájékoztatás

5. számúmelléklet: Legjobb végrehajtási politika

6. számúmelléklet: Összeférhetetlenség elkerülésével kapcsolatos összefoglalórendelkezések

7. számúmelléklet: Panaszok kezelésére vonatkozó szabályzat

Csatolva:

A Társaság üzleti órái és pénztári nyitvatartása

Alkalmazott alapmegállapodás magánszemélyek részére

Alapmegállapodás befektetési szolgáltatások és azok kiegészítő szolgáltatásai tekintetében nyújtásáról – magánszemély

Alkalmazott alapmegállapodás nem magánszemélyek részére

Alapmegállapodás befektetési szolgáltatásokés azok kiegészítő szolgáltatásai tekintetében nyújtásáról – nem magánszemély

Díjjegyzék

Az Erste Befektetési Zrt. Hatályos üzleti Díjjegyzéke

http://www.erstebroker.hu/hu/dijjegyzek.html

Közös hirdetmény

Az Erste Befektetési Zrt. és DLS Kft. közös hirdetménye

http://www.erstebroker.hu/hu/hirdetmenyek.html